Apogee Wales

With offices now open in Cardiff and Bangor we are able to cover the whole of Wales with a level of service and support second to none.

Following the acquisition of Kon-X in Bangor the management team of Aled and Arwel manage Apogee’s operations locally and together with many other staff we are delighted to continue to give you the local support always expected from ourselves.


APOGEE CYMRU


Gyda swyddfeydd nawr yn agored yng Nghaerdydd, yn y De, a Bangor yn y Gogledd, mi rydym nawr yn gallu cynnig lefelau o wasanaeth a chymorth heb ei ail.

Yn dilyn caffaeliad O Kon-x Wales Ym Mangor mae’r tîm rheolaeth gynt o Aled ac Arwel dal yn rheoli’r gweithredu lleol ar ran Apogee Cymru gyda llawer o’r staff gwreiddiol a rhai ychwanegol. Maent  yn hapus i gynnig yr un gwasanaeth a chymorth lleol ac y disgwyliwyd ganom.

Bangor
Unit 12
Ground Floor
Ash Court
Parc Menai Business Park
Bangor
LL57 4DF
Tel: 01248 600 373

Cardiff
Suite 29-31
Sophia House
Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ

Apogee Corporation Managed Print Services Outsource Print UK Europe